Helleruplund Kirkes nye orgel er bygget af Carsten Lund orgelbyggeri. Se billeder fra byggeriet.
Orglets facade er tegnet af Carsten Lund og pulpituret er tegnet af arkitekt David Ploug.
Det nye orgel er støttet af:
Gentofte Provsti • Helleruplund Kirkes Menighed • Mette og Jørgen Brummerstedt • Augustinus Fonden • Aase og Ejnar Danielsens Fond • Herluf Krog-Meyers Fond • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Det er det romantiske klangideal som ligger til grund for det nye orgel. Læs mere om orglets opbygning og se billeder af det færdige orgel.